PDF natisni E-pošta
Sreda, 18 Julij 2012 09:25

?N BrežiceBrežice – V mesecu juniju so se zaklju?ila pogodbena dela izgradnje sekundarnih kanalizacijskih vodov za priklju?evanje na ?istilno napravo Brežice 2.faza. Ob?ina Brežice pripravlja dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Priklju?evanje uporabnikov na kanalizacijski sistem se bo za?elo izvajati predvidoma v mesecu septembru 2012.

 

V okviru investicije se je zgradila sekundarna kanalizacija v naseljih Trnje, Mostec, IC Dobova in delih naselja Gaberje z namenom priklju?evanja na  primarni kanalizacijski sistem, to je na obstoje?o ?istilno napravo Brežice. Sekundarna kanalizacija v dolžini 3.835 m bo omogo?ila priklju?evanje na ?istilno napravo Brežice 75 objektom oz. za 440 PE. Cilj projekta je ustrezno odvajanje in ?iš?enje odpadnih voda za zagotavljanja varovanja narave in višje kakovosti bivanja vseh ob?anov v brežiški ob?ini.

 

Predmet investicije

Predmet investicije je izgradnja kanalizacije na obmo?ju dela naselja Trnje (mesto Brežice) v dolžini 760 m, dela naselja Mostec v dolžini 1.363 m, dela naselja Sela pri Dobovi v dolžini 539 m (od tega 327 m tla?ni vod), v delu naselja Gabrje pri Dobovi v dolžini 347 m ter na obmo?ju industrijske cone Dobova v dolžini 826 m.

Finan?na konstrukcija investicije

 

Ob?ina Brežice bo za realizacijo investicije namenila 435.000 evrov, vrednost celotne investicije znaša 1,06 milijona evrov. Sofinanciranje investicije v višini 621.666 evrov zagotavlja Evropska unija iz naslova prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi razvojne prioritete Razvoj regij Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.

 

 

Ta spletna stran uporablja piškotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo naše spletne strani se strinjate, da se lahko takšni tipi piškotkov shranjujejo na vašo napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information