Izgradnja ?N in kanalizacije - EU skladi in financiranje PDF natisni E-pošta
Prispeval Administrator   
Torek, 20 Maj 2008 14:35
Indeks vsebine
Izgradnja ?N in kanalizacije
?istilna naprava
EU skladi in financiranje
Potek investicije
Vse strani
EU skladi

Finan?ni strukturni sklad ISPA, ki je bil vzpostavljen 12. julija 1999, je namenjal pomo? za vzpostavitev primerljive kakovosti infrastrukture v dravah kandidatkah za vstop v EU. V skladu z dokumentoma Partnerstvo za pristop in Dravni program za prevzem pravnega reda Evropske unije sta Ministrstvo za promet in Ministrstvo za okolje, prostor in energijo pripravili Nacionalni ISPA strategiji za podro?je transporta in okolja.

Z vstopom Slovenije v EU 1. maja 2004 je program strukturnega sklada ISPA preel na program Kohezijskega sklada, ki pomaga dravam ?lanicam zmanjevati ekonomska in socialna neskladja ter stabilizirati gospodarstvo. Kohezijski sklad financira do 85 % upravi?enih izdatkov ve?jih projektov, tudi projekte okoljske in prometne infrastrukture. Gradnja ?NDo sredstev so upravi?ene drave ?lanice Unije, katerih bruto doma?i proizvod na prebivalca znaa manj kot 90% povpre?ja EU. Trenutno mednje sodi tudi Slovenija, zaradi ?esar lahko Projekt odvodnje in ?i?enja odpadnih voda na povodju spodnje Save ?rpa sredstva iz EU skladov.

Financiranje

Skupna vrednost projekta Odvajanja in ?i?enja odpadnih voda na podro?ju spodnje Save; Kanalizacija in ?istilna naprava Breice znaa 7.128.637,37 EUR.

Delei sofinanciranja projekta so naslednji:

- 50,00% sredstev iz Kohezijskega sklada EU
- 33,16% sredstev iz dravnega prora?una RS
- 16,84% sredstev iz prora?una Ob?ine Breice
Zadnjič posodobljeno: Torek, 28 Oktober 2008 17:04
 

Ta spletna stran uporablja pikotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo nae spletne strani se strinjate, da se lahko takni tipi pikotkov shranjujejo na vao napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information